Միջին դպրոցի “Կերպարվեստի և Դիզայնի ” ակումբային ծրագիր

Նպատակ և խնդիրներ

Այս ակումբային գործունեության հիմնական  նպատակն է ծանոթացնել սովորողներին դիզայնի /գրաֆիկական, ինտերիեր և էքստերիեր/  և կերպարվեստի /խեցեգործություն, քանդակ նկարչություն/ հիմունքներին, որի արդյունքում նրանք ձեռք կբերեն նոր մասնագիտական հմտություններ:

Խնդիրն է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որը հնարավորություն կտա ձեռք բերված մասնագիտական փորձառությունը կիրառել կրթահամալիրի ներքին և արտաքին տարածքների բարելավման աշխատանքներին:

Ակումբային գործունեությունը կնպաստի սովորողի ապագա մասնագիտական կողմնորշմանը:

Ուսումնական միջավայրի պահանջներ Читать далее Միջին դպրոցի “Կերպարվեստի և Դիզայնի ” ակումբային ծրագիր

Միջին դպրոցի կերպարվեստի և դիզայնի ընտրության գործունեության ծրագիր

 

Նպատակ բովանդակություն

Այս ուսումնական ծրագրի հիմնական նպատակը սովորողների մոտ գույնի ճիշտ համադրության, ֆորմայի զգացողության  և ստեղծագործական մտածելակերպի զարգացումն է: Ուսումնական հանդիպումները ունեն անհատական բնույթ և ուղղված են անհատական կարողությունների և նախագծերի զարգացմանը: Այս ոլորտում հիմնարար կարողությունների ձեռք բերումը հնարավորություն կտա հետագա մասնագիտական  ընտրության կողմնորոշման գործում: Читать далее Միջին դպրոցի կերպարվեստի և դիզայնի ընտրության գործունեության ծրագիր